توی گروهی برای بحث و تبادل نظر در مورد نداریم؟

می‌گم چه‌طوره از این به بعد به‌جای «نرم‌افزار انحصاری» بگیم «گندافزار»؟
حالا هرچه سریع‌تر رایانه‌هاتون رو گند‌افزارزدایی کنید!

Have you ever helped someone install #FDroid or a custom #Android ROM on their device?

یعنی می‌خوام فشرده‌تر بکنه پرونده‌هام رو. همون‌طور که با نسخه‌‌ی خط فرمان 7z می‌شه.

Show thread

راهی وجود داره توی ناتیلوس پرونده‌ای رو *با حداکثر فشار/توان* به‌صورت 7z فشرده کرد؟

سایت‌های دانلود و افزایش خطر حملات سایبری!
digiato.com/article/2021/11/09
خوشم می‌آد راه حل‌شون آنالیز کرک‌ها توسط متخصصین، قبل از استفاده هست 😂 😂 😂

اگر از توزیعی استفاده می‌کنید که گنوم ۴۰ رو پیش‌فرض نصب داره یه نگاهی به این ایشو بندازید ببینید برای شما هم همین مشکل رو داره یا نه:
gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-s

Content without a license is not free content!
We'll now pop-up license reminders in case you forgot to add one and to warn users about legal uncertainty.

Also see docs.codeberg.org/getting-star

The reminders might look like this:

ترجمه‌ی این چی می‌شه؟
"Don't let DRM freeze you out of your device!"

بد نیست گاهی با هنرمندانی که عکس‌های‌شان را روی #پیکسل‌فد منتشر می‌کنند آشنا بشیم. مثلا:

pixelfed.social/pixel.fabian

تازه این عکس‌ها تحت پروانه CC BY-SA منتشر شده‌اند. یعنی به شرط اشره به نام هنرمند و بازنشر با همین پروانه، از عکس‌ها می‌توانید هر استفاده‌ای بکنید! #فرهنگ_آزاد

دیگه حالم داره از اندروید به هم می‌خوره 🤢

Facebook or Meta or whatever it is, it just wants one thing: your data. Your #privacy is not their concern.

سایتی سراغ دارید کتاب‌های فارسی رو در قالب الکترونیک و بدون DRM بفروشه؟
منظورم اینه وابسته به نرم‌افزار اون مغازه/فروشنده نباشم و بتونم فایل .epub یا azw3 رو بگیرم و بریزم روی کیندل.

به عبارتی سایتش *فایل* کتاب الکترونیک بفروشه
#ریبوق لطفا :))

در عمیق‌ترین سوراخ‌سنبه‌های وبگاه چه چیزهای جالبی پیدا می‌شه!
fsf.org/history/

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!