می‌دونستید اگر حساب #ماستودون داشته باشید برای پی گیری حساب‌های #پیرتیوب نیازی به ساخت سحاب پیرتیوب نیست و می‌تونید از همون حساب ماستودون این کار رو انجام بدید؟

مثلا برای پیگیری حساب آزادان روی پیرتیوب که در این نشانی است:
peertube.linuxrocks.online/a/a

کافیه azadon@peertube.linuxrocks.online رو جستجو و دنبال کنید.

Follow

@ahangarha
آره ماستودون عالیه
با حساب ماستودون می‌شه هر حسابی توی فدیورس رو پیگیری کرد! ولی برعکس نه!

@mskf1383
این بخشی‌اش به ماهیت اون شبکه‌ها بر می‌گرده. مثلا پیگیری حساب ماستودون از پیرتیوب معنی نداره. چون خط زمانی‌اش فقط ویدئو نشون می‌ده نه متن یا عکس.

اما از ماستودون پیگیری دیگران معنی‌داره.

البه بعضی هم هنوز قابلیتی فدراسیون‌شون کامل پیاده‌سازی نشده. ماستودون و پیرتیوب فکر کنم از همه کامل‌تر پیاده‌سازی کرده‌اند.

@ahangarha @mskf1383
من مدتی سرور پلروما داشتم. سازگاری خیلی زیادی با ماستودون داره و API های ماستودون رو بخوبی ‍یاده سازی کرده و تقریبا تمام کاره های ماستودون رو که من تست کردم برای پلروما هم قابل استفاده است.

@vahid @ahangarha @mskf1383 ببخشید ما الان یه سرور ۱۲ گیگیه آرم داریم میخوایم ماستودون نصب کنیم توش موندیم ایده ای دارین؟

@danialbehzadi @vahid @ahangarha @mskf1383 اونجا که بیلدی برای آرم پیدا نکردیم

@danialbehzadi @vahid @ahangarha @mskf1383 با داکر میخواستیم بزنیم که پیدا نکردیم چیزی براش

@danialbehzadi @vahid @ahangarha @mskf1383 ولی درست میگی همم نمیدونم پس چرا توی ایشو‌ها همه دنبال بیلد آرم بودن

@farbod @vahid @ahangarha @mskf1383
چون داکر باینری‌های پست‌گرس و این‌ها رو داره. من با Yarn نصب کردم قبلاً. نباید مشکلی باشه.
docs.joinmastodon.org/admin/in

@farbod @ahangarha @mskf1383
من یک بار روی سرور خودم که اونم معماریش آرم هست طبق مستندات خود ماستودون نصب کردم و مشکلی پیش نیومد.

@mskf1383 @ahangarha

البته این حرف درست نیست. مثلا diaspora هم جزو fediverse هست ولی چون ActivityPub نیست نمیشه با ماستودون و غیره باهاش ارتباط برقرار کرد. حرف شما فقط و فقط در مورد ActivityPub ها صدق میکنه که تعدادشون زیاده ولی فدیورس خیلی بیش از AP هست.

اینم لیست برنامه های fediverse:
fediverse.party/

@Mehrad @mskf1383 @ahangarha
البته یه بار ۵۰۰ دلار جایزه گذاشتن برای کسی که پشتیبانی AP رو به Diaspora اضافه کنه؛ کسی نتونست. برای GNU Social هم روند مشابهی پیش اومد، ولی در نهایت تو نگارش سومش اضافه شد.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!