بچه‌ها توزیع فعلی شما چیه؟

برای یک نفر اوبونتو نصب کردم. تا این‌جا که خیلی راضی بود. ببینم تا کی دوام می‌آره...

Sick of the latest corporate right-libertarian Silicon Valley blockchain/NFT/metaverse bullshit?

You’re not alone.

362 people, projects, and organisations have signed the web0 manifesto since the New Year :)

web0.small-web.org

#web0

استفاده از صفت letter-spacing توی css یای دم‌بریده (ـهٔ) رو خراب می‌کنه 😔

مثل این‌که تا ۸۰٪ روی بعضی از کتاب‌هاش گذاشته.
به درد من که نخورد. شاید به درد شما بخوره!

Created a mirror repository codeberg.org/GreenFediverse/gr on @codeberg
All changes will then be committed to the old Framagit repository.

Feel free to join in and help build this project! 💚 ✊
#greenfediverse

ایشو برای مشکل نیم‌فاصله در آخرین نگارش توسعه‌ی اینک‌اسکیپ:
gitlab.com/inkscape/inkscape/-
اگر شما هم به همچین مشکلی برخوردید، بهش امتیاز بدید تا سریع‌تر پیگیری کنن.
فقط توجه داشته باشید که نگارش *توسعه* این مشکل رو داره.

Which of the two do you prefer using?

computer vs potato

computer
- limitless suffering
- energy inefficient
- fiberglass and silicon not tasty

potato
- conservation of energy and mass
- tasty
- is potato

@hosein
منظورتون framadate هست؟
کریپت‌پد یه مجموعه‌ی اداری (آفیس) هست که می‌شه گروهی روی یه چیز کار کرد (کار کردن مشارکتی از راه دور).
و البته یک‌سری چیزهای دیگه‌ای هم داره مثل فرم نظرسنجی که جایگزین خوبی برای گوگل‌فرمز هست.
برای تنظیم جلسه و این‌ها نیست.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!